Basiscursus

PuppycursusBasiscursusVervolgcursus

Deze cursus is vanaf 4 maanden en bestaat uit 7 praktijklessen.
Bij 2 praktijklessen zal aansluitend ook een theorieles zijn,
uiteraard met een kleine pauze tussen de lessen in.
 

In de lessen worden verschillende oefeningen spelenderwijs aangeleerd en uitgebouwd.
Zoals zit, blijf en het hierkomen. Alsook het wandelen aan een ontspannen lijn.
Er wordt in principe getraind met de clicker maar dit kan, in overleg, ook anders.

In de theorielessen zullen we wat dieper ingaan op het begeleiden van de hond,
zowel thuis als in verschillende situaties buitenshuis.
Ook komt de lichaamstaal en hoe honden communiceren aan bod.

Er wordt binnen getraind, als het goed weer is buiten.